Registreer je actie

Na het registreren van je actie kan je meteen promotie beginnen maken en geld inzamelen!
Het is de bedoeling om het maximum aan opbrengst uit te keren aan jouw doel.

In elke 2 euro sms is inbegrepen:
21% btw - 55 cent operator - 10 cent short code - 10 cent SMSplatform om onze applicatie en site te onderhouden.

De opbrengst voor jou doel is 90 cent! Start meteen geld inzamelen!

Monenteel werken onze shortcodes enkel in Belgie.

Jouw gegevens
Volgende
Maak je actie aan!

sms STEUN

naar 3355

Terug