Nieuwe sms actie RSC The Handles ropeskipping

RSC The Handles is de ropeskipping club uit Deinze die reeds vele medailles won op Europese en wereldkampioenschappen. Verschillende wereldkampioenen komen van uit onze club. Ook dit jaar slaagden we er in om ons met met 4 teams te selecteren voor het WK in Tampa, Florida.

Aangezien ropeskipping zoals vele kleinere sporten niet gesubsidieerd wordt, kunnen we alle steun gebruiken om onze skippers dezelfde sportervaring te laten beleven als de gesubsidieerde sporten.

Nieuwe sms actie FSPCA VZW

Wij zijn een vzw die nog geen subsidies of andere steun krijgt en volledig afhangt van donaties (zowel in geld als in goederen), adopties en adopties op afstand̢

Nieuwe sms actie Het Felix project

Het Felix Project zet zich sinds 1998 in voor zwerfkatten in de provincie Limburg. Wij maken ze onvruchtbaar, zodat het aantal rondzwervende straatkittens verminderd wordt. Zieke en gekwetste, aangereden katten, bieden wij medicatie en verzorging. Wij zijn geen asiel maar wegens omstandigheden hebben wij vaak katjes in opvang die geadopteerd kunnen worden.

Wij ontvangen momenteel geen subsidies en de kosten voor medicatie e.a. zijn ongelooflijk groot. Wij beschikken over een beperkt aantal middelen en een beperkt aantal vrijwilligers, die hard werken en al het nodige doen voor de (zwerf)katten. Steun ons, zodat wij kunnen blijven bestaan.

Nieuwe sms actie Bijzondere Jeugdvakanties vzw

Bijzondere Jeugdvakanties, afgekort BiJeVa vzw, organiseert buitenhuisvakanties voor in Vlaanderen thuiswonende kinderen van 06 tot 13 jr. uit gezinnen die, al of niet in verborgenheid, geconfronteerd worden met moeilijke leef-, woon- en werkomstandigheden. Een werking uitsluitend gedragen door een generatiemix vrijwillig(st)ers met een uitzonderlijk enthousiasme en bezielster Anny De Windt. Zij kiezen resoluut voor een comfortabel verblijf op het gebied van hygi

Nieuwe sms actie Werkgroep Jongeren Kerk Wijchmaal

De WJKW (Werkgroep Jongeren Kerk Wijchmaal) steunt elk jaar een goed doel. Dit jaar is de WJKW een offici