Nieuwe sms actie vzw Stop Darmkanker

Dagelijks sterven er in Vlaanderen 5 mensen aan darmkanker. Dat zijn er bijna 2000 per jaar, viermaal meer dan in het verkeer. De kans om met darmkanker geconfronteerd te worden bedraagt 1 op 20. Nochtans kan darmkanker vroegtijdig opgespoord worden en beantwoordt het aan alle criteria van de WHO voor screening.

De kennis over dit onderwerp bij het brede publiek is jammer genoeg beperkt. Het blijft nog te zeer een taboe. Informatie en voorlichting spelen een cruciale rol in het bestrijden van deze frekwente ziekte. Hoe vroeger opgespoord, hoe beter de overlevingskansen.

De vzw Stop Darmkanker gebruikt vooral de sociale media om haar boodschap te verspreiden : ΜΆ